Dagopname behandeling

dagopnameInleiding

Met de informatie op deze site kunt u zich alvast voorbereiden op de dagopname in Het Hand- en Polscentrum, in Den Haag. De meeste operaties vinden op de locatie Sportlaan plaats. Patiënten die voor één dag worden opgenomen, kunnen ’s avonds voor 19.00 uur vaak weer naar huis. Soms is er echter sprake van een opname van 24 uur. U blijft dan één nacht in het ziekenhuis.

Het maken van een afspraak

Volg altijd de aanwijzingen van uw specialist op en kom de oorspronkelijk gemaakte afspraken na.

Als u voor het maken van een afspraak wordt doorverwezen naar het Bureau Opname, kunt u dit bureau bellen op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 070 – 210 2839.

Vaak kunt u direct een datum voor uw opname afspreken, maar soms ook niet. Voor een aantal specialismen bestaat namelijk een wachtlijst en kan het even duren voordat u wordt opgeroepen. Bij Bureau Opname kunnen ze u vertellen hoe lang de eventuele wachtlijst is.

Als u vragen heeft over de behandeling die u moet ondergaan of over de gevolgen daarvan, dan kunt u deze het beste stellen aan iemand van het secretariaat van Het Hand- en Polscentrum via 070 – 210 7730. De medewerkers van het Bureau Opname weten vaak geen antwoord op vragen over uw behandeling.

De datum van uw dagopname

Als het niet mogelijk blijkt direct een afspraak te maken, krijgt u de datum meestal enkele tot één dag van tevoren telefonisch van het HagaZiekenhuis door. U krijgt dan ook te horen of u wel of niet nuchter naar het ziekenhuis moet komen.

Wat neemt u mee

Een enkele keer blijkt het nodig te zijn dat iemand een nacht langer moet blijven dan vooraf was voorzien. Daarom is het verstandig altijd het volgende mee te nemen bij uw opname:

  • Nachtkleding
  • Ochtendjas
  • Pantoffels/slippers
  • Toiletartikelen

Als u medicijnen gebruikt, moet u deze ook meenemen, het liefst in de originele verpakking. Net als eventueel de lijst van de trombosedienst, als u die heeft.

De dagopname

U wordt verzocht eventuele make-up, inclusief nagellak, thuis te verwijderen. Op de dag van uw opname wordt u op de afgesproken tijd – meestal nuchter – verwacht bij het Bureau Opname (route). Daar wijzen ze u de weg naar de verpleegafdeling. Op de zaal waar u komt, liggen mannen en vrouwen door elkaar. Het kan gebeuren dat u hier enige tijd moet wachten. Het is verstandig hier rekening mee te houden en eventueel een boek, tijdschrift of iets anders mee te nemen om de tijd goed door te komen.

Waardevolle bezittingen

Waardevolle bezittingen zoals sieraden en grote geldbedragen kunt u beter thuis laten. Het HagaZiekenhuis is, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen.

Contactpersoon

Vraag, voordat u naar het ziekenhuis gaat, aan iemand om als contactpersoon op te treden. Het HagaZiekenhuis mag in verband met uw privacy alleen informatie over u aan uzelf of aan uw contactpersoon geven.

Het ontslag

Vaak kunnen patiënten na een dagopname voor 19.00 uur vertrekken. De behandelend arts of arts-assistent komt bij u langs om te bepalen of en wanneer u naar huis kunt gaan. Als gevolg van de medicijnen die u heeft gekregen en de mitella die u draagt, is het niet aan te raden zelf aan het verkeer deel te nemen. Vraag daarom aan iemand om u te komen halen, liefst per auto. De receptionist kan eventueel een taxi voor u bellen. Deze wordt echter niet door elke verzekeringsmaatschappij vergoed.

Bij uw ontslag krijgt u meestal voorschriften mee voor de nazorg. En er wordt vaak direct een afspraak gemaakt voor controle bij de specialist en vaak ook bij de handtherapeuten van Het Hand- en Polscentrum. Er wordt tevens voor gezorgd dat uw huisarts op de hoogte is van uw behandeling. Bij eventuele vragen of problemen kunt u het beste met het secretariaat van het Het Hand- en Polscentrum: 070 – 210 7730.

Meer informatie

U kunt bij veel specialisten en ook bij het Patiënten Service Bureau folders of brochures krijgen over algemene en specifieke onderwerpen en wellicht ook over uw aandoening of behandeling. Specifieke informatie kunt u ook elders vinden op deze site of op www.hagaziekenhuis.nl.