B.F.J. Weitenberg, MPA

small BerberBerber is sinds 2006 aan Het Hand- en Polscentrum verbonden en is in 2008 gestart met de opleiding Physician Assistant welke zij in 2012 heeft afgerond. Berber is een specialist op het gebied van hand- en polsletsel en werkt zowel voor de revalidatie als voor de handchirurgie.

Zij houdt zich verder bezig met het ontwikkelen van protocollen, lesgeven en wetenschappelijk onderzoek.

Informatie Physician Assistant
Physician Assistant (kortweg PA) is de naam van een relatief nieuw beroep en nieuwe functie in de gezondheidszorg in Nederland en werd in 2000 in Nederland geïntroduceerd naar Amerikaans model.  

Een PA beschikt over brede medische kennis en vaardigheden en handelt binnen het specialisme waarin hij/zij werkzaam is op het niveau van een basisarts. Ook het verrichten van medisch technische handelingen, opereren en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek behoren tot het competentieprofiel. 

Per 1 januari 2012 zijn de bevoegdheden van de PA bij wet geregeld. PA’s, zo wijst de praktijk inmiddels uit, dragen substantieel bij aan betere continuïteit en kwaliteit van zorg, hogere patiënttevredenheid, hogere efficiency en productiviteit binnen zowel de eerste- als tweedelijns zorg.