Vergoeding

Voor een revalidatie behandeling in het hand- en polscentrum is een verwijzing van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts nodig. Alle revalidatie behandelingen in ons centrum worden in principe door uw basisverzekering in vergoeding gebracht, u hoeft geen eigen bijdrage te leveren. Wel moet u rekening houden dat u uw eigen risico kwijt kan zijn.

Aan de behandeling in Het Hand- en Polscentrum zit wel een bezoek aan de revalidatiearts of de Physician Assistant (PA) vast. Het kan het zijn dat uw behandeling al voorafgaand aan uw afspraak met de revalidatiearts/PA start en u een van hen in een later stadium ziet.

De revalidatiearts/PA, de medisch specialisten (handchirurg, orthopeed, reumatoloog) en de handtherapeuten werken intensief samen en kunnen u dus een hoogwaardige multidisciplinaire behandeling en zorg bieden.