Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De afdeling Handrevalidatie wordt gevormd door 6 handtherapeuten, een revalidatiearts en een physician assistant. Hoewel deze afdeling fysiek in het Hagaziekenhuis zit, zijn de medewerkers in dienst bij Basalt. Dit is een revalidatiecentrum met verschillende vestigingen. Onze afdeling is gespecialiseerd in revalidatie bij hand-en polsaandoeningen.

Onze afdeling is een van de weinige centra in Nederland waarbij de handrevalidatie en de handchirurgie op een afdeling samen zit. Het grote voordeel hiervan zijn de korte lijnen waardoor er nauw overleg en een goede samenwerking kan plaatsvinden. Dit is een must binnen de handchirugie/revalidatie.

Iedereen met een verwijzing voor handrevalidatie kan bij ons terecht, de verzekering vergoed alle behandelingen.

 

Algemene informatie Basalt

Bij Basalt is sprake van medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en soms blijvend. Daarom werken bij ons meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Indien nodig wordt de handtherapie uitgebreid met maatschappelijk werk, psycholoog of bewegingsagogie.

Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen.
Basalt behoort tot een van de zes grootste revalidatiecentra in Nederland en zijn gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer.

Kijk voor meer informatie op www.basaltrevalidatie.nl.