TFCC (meniscus) letsel van de pols

TFCHet TFCC, is een afkorting van: Triangulaire Fibro-Cartilagineuze Complex. Het bevindt zich aan de buitenzijde van de pols. Enerzijds is het een kraakbenige stootdemper tussen de ellepijp en de handwortel en anderzijds wordt het gewricht tussen ellepijp en spaakbeen bij draaibewegingen gestabiliseerd, door middel van bandachtige structuren. Pijnklachten aan de buitenzijde van de pols, wordt vaak veroorzaakt door schade van het TFCC.

Wat is de oorzaak van TFCC letsel?

Schade aan het TFCC kan acuut ontstaan door een val op de hand of een heftige verdraaiing. Ook bij een verhoogde druk op het TFCC, bijvoorbeeld bij tillen van een zware last kan een letsel ontstaan. Ook polsbreuken zijn een aanleiding voor schade. Vaak wordt dan ook een klein botfragment van de ellepijp afgescheurd, juist daar waar het TFCC aanhecht. Het kan ook geleidelijk ontstaan bij langdurige belasting. We spreken dan van een chronisch TFCC letsel. Dit komt minstens zo vaak voor als het acute letsel.

Wat zijn de symptomen?

In het geval van schade aan het TFCC wordt een pijn ervaren aan de buitenzijde van de pols, vooral bij krachtige draaibewegingen, zoals het openen van een zware deur of slot. Het openen van flessen en het naar extreem naar buiten en binnen bewegen van de pols. Soms is het gebied rond het kopje van de ellepijp gezwollen en is de huid warm en wat rood verkleurd.  Af en toe kan een pijnlijk knapje worden gevoeld eveneens aan de buitenzijde van de pols. Vaak zal de kracht van de vuistgreep en draaibewegingen zijn afgenomen. Zwaar werk en sporten wordt door de pijn vaak lastig of zelfs onmogelijk.

Diagnostiek:

Bij het stellen van de klinische diagnose van een TFCC letsel wordt altijd röntgenonderzoek verricht van beide polsen. Het TFCC zelf is niet kalkhoudend dus wordt op de standaard röntgenfoto niet zichtbaar. Wel kan een afscheuring van bot worden gezien ter plaatse van de aanhechting van het TFCC. Na een ingezakte breuk van het spaakbeen, kan het TFCC ook zijn beschadigd. Op een MRI kan de kwaliteit van het TFCC worden vastgesteld. De beste beoordeling is met een kijkoperatie, pas dan kan de volle omvang van het letsel worden vastgesteld.

Behandeling:

Als is vast komen te staan, dat er schade is aan het TFCC zal het specifieke letsel worden hersteld. Dit kan betekenen dat het opnieuw wordt vastgezet aan de ellepijp, of dat het TFCC wordt ingenomen als het is opgerekt. Scheuren kunnen worden gehecht. De ingreep kan dan al tijdens de kijkoperatie plaats vinden. Bij uitgebreid letsel wordt het TFCC hersteld door middel van een kleine huidincisie.

In alle gevallen wordt een bovenarm gipsspalk aangelegd, zodat u de pols en elleboog niet kunt bewegen, zodoende kan het TFCC in alle rust herstellen. Na 6 weken wordt het gips afgenomen en kunt u beginnen met oefenen, vaak onder begeleiding van onze handtherapeuten. Pas na 10 tot 12 weken is de pols weer volledig belastbaar.

Complicaties:

Zoals bij elke operatie bestaat er een kleine kans op infectie en nabloeding. Het kan zijn dat de draaibeweging van de pols iets beperkt blijft. Vooral het volledig opendraaien van de pols kan langere tijd van oefenen vergen. Dit geeft echter vrijwel nooit aanleiding tot permanente klachten.