SL dissociatie

SL dissociatieWat is een SL dissociatie?

Het is een scheur van het bandje (ligament) tussen het maanvormige bot (os lunatum) en het scheepvormige bot (os scafoid).

Wat is de oorzaak?

Meestal door een val op de gestrekte pols of bij een polsbreuk.

Wat zijn de symptomen?

Er is pijn aan de duimzijde van de pols bij strekken en/of in rust. Soms is er een klik voelbaar in de pols.

Diagnostiek:

Bij lichamelijk onderzoek kan er een verdenking zijn op een SL dissociatie. Er wordt een röntgen foto gemaakt van de pols evenals een foto van de gezonde andere pols ter vergelijking.
Als er een sterke verdenking bestaat, zal er een pols kijkoperatie (polsscopie) afgesproken worden, deze dient ter diagnostisering en classificering.

Behandeling:

In de meeste gevallen is het niet meer mogelijk het ligament direct te hechten. Er wordt dan een reconstructie uitgevoerd, waarbij het ligament herstelt wordt met behulp van een deel van het polskapsel of met een pees uit de binnenzijde van de pols (Brunelli plastiek).
Indien bij de pols kijkoperatie blijkt dat er reeds kraakbeen schade (artrose) is, dan is een herstel van het ligament niet meer zinvol. Welke operatie dan zinvol is zal de handchirurg met u bespreken.

Aanvullende informatie:

De operatie zal plaatsvinden in dagbehandeling onder algehele narcose of regionale verdoving, waarbij alleen de arm verdoofd is. De operatie vindt plaats onder bloedleegte, dat wil zeggen dat er een strakke band om de bovenarm komt en er tijdelijk geen bloed naar de hand stroomt. Na afloop van de operatie heeft u een gipsspalk.

Nabehandeling:

U heeft gedurende zes weken een gipsspalk. Vaak worden er ijzerdraden gebruikt om de handwortelbeentjes tijdelijk vast te zetten, deze worden na de gipsbehandeling weer verwijderd. Nadat de ijzerdraden zijn verwijderd start u met handtherapie.

Complicaties:

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.
Specifieke complicaties bij deze ingreep worden met u vooraf besproken.