Scafoid fractuur (breuk)

Scaphoid fractuurWat is een scafoid fractuur?

Het os scaphoid is het scheepvormige handwortelbot. Van alle handwortelbotjes is deze het vaakst gebroken.

Wat is de oorzaak van een scaphoid fractuur?

Een breuk in het scheepvormige bot wordt meestal veroorzaakt door een val op de gestrekte pols.

Wat zijn de symptomen?

Er bestaan pijnklachten aan de duimzijde van de pols, ter hoogte van het kuiltje aan de basis van de duim. Ook kan er een bewegingsbeperking zijn, meestal ten gevolge van de pijn.

Diagnostiek

Na het lichamelijk onderzoek zal er een röntgen worden gemaakt. In sommige gevallen is de breuk daarop niet goed te zien. Bij sterke verdenking krijgt u een gipsspalk en zal de foto ongeveer 10 dagen later herhaald worden. Indien er onduidelijkheid blijft over de diagnose kan er een CT scan en/of een MRI worden gemaakt.

Behandeling

Indien de botdelen anatomisch op elkaar staan, zal er gekozen worden voor een gipsbehandeling. Gemiddeld zal er 8 tot 10 weken gips gegeven worden. Mochten de twee botfragmenten niet goed staan of als de fractuur na 4 maanden niet genezen is wordt er besloten tot een operatie. Hierbij worden de bot fragmenten gefixeerd met een schroef of ijzerdraden en wordt er vaak beenmerg toegevoegd ter bevordering van de genezing. De ijzerdraden moeten na 10-12 weken weer verwijderd worden. In de tussen liggende periode draagt u gips. Rokers worden geadviseerd te stoppen, omdat bewezen is dat de botgenezing door roken sterk wordt benadeeld.

Aanvullende informatie

De duur van de gipsbehandeling zonder operatie is gemiddeld 10 weken. Als er een operatie heeft plaatsgevonden zal er ook ongeveer 10 weken gips worden gedragen. Na acht weken zal er een CT scan worden gemaakt om de fractuurgenezing te beoordelen. Als de botfragmenten voldoende zijn vastgegroeid zal het gips worden verwijderd en wordt er afhankelijk van het gebruikte materiaal een ingreep gepland om de ijzerdraden te verwijderen.
Indien er een operatie wordt verricht zal dat in dagbehandeling gebeuren. De operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose of regionale verdoving, waarbij alleen de arm verdoofd is. De operatie vindt plaats onder bloedleegte, dat wil zeggen dat er een strakke band om de bovenarm komt en er tijdelijk geen bloed naar de hand stroomt. Na afloop van de operatie heeft u een gipsspalk.

Complicaties

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.
Specifieke complicaties bij de behorende ingreep worden met u vooraf besproken.