Scafoid pseudoartrose

Scafoid pseudarthrose

Wat is een scafoid pseudoartrose?

Een blijvende breuk van het scafoid, een belangrijk handwortelbotje aan de duimzijde van de pols. Als ondanks gipsbehandeling of een operatie, na vier maanden nog geen botgenezing is opgetreden, dan spreken we van een pseudoartrose.

Wat zijn de symptomen?

Pijn aan de duimzijde van de pols ter hoogte van het kuiltje aan de basis van de duim. Zowel in rust als bij belasten kan de pols pijnlijk zijn. Daardoor kan de pols niet meer goed worden ingeschakeld en ontstaan problemen bij het sporten, werk en overige activiteiten in het dagelijkse leven. Vaak is een zwelling zichtbaar rond de duimzijde van de pols en “kraakt” de pols bij sommige bewegingen. De kracht van de vuistgreep is vaak afgenomen en bepaalde bewegingen (vooral opdrukken en zijwaarts bewegen) zijn erg pijnlijk of onmogelijk. Dat kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en beperkingen in het sociale leven.

Wat is de oorzaak?

Na een botbreuk treedt meestal botgenezing op. Dit moet in rust gebeuren, zonder dat het gebroken bot wordt belast. Soms treedt de botbreuk van het scafoid onopgemerkt op en loopt men er gewoon mee door, omdat de breuk vaak weinig en slechts kortdurend pijn veroorzaakt. Er ontstaat dan een pseudoartrose, die pas in een zeer laat stadium klachten kan veroorzaken, bijvoorbeeld na een hernieuwd trauma of door het ontstaan van artrose. De genezing kan ook falen ondanks vroege herkenning en behandeling, bijvoorbeeld wanneer de patiënt rookt of de breuk op een ongunstige plaat zit met een beperkte doorbloeding.

Diagnostiek

Een pseudoartrose wordt meestal herkend aan de typische klachten. Aanvullend onderzoek is echter nodig om de juiste behandeling te kiezen. Er worden röntgenfoto’s gemaakt van beide polsen, aangevuld met een CT scan en eventueel een MRI om de doorbloeding van het scafoid te kunnen beoordelen. Vooral wordt gekeken naar de mate van artrose rond het scafoid. Soms is een kijkoperatie zinvol om de mate ervan vast te stellen.

Behandeling

Indien de kraakbeenoppervlakken van en rondom het scafoid nog intact zijn, dan kan een herstel van de pseudoartrose worden geadviseerd. Dit is een operatie die wij in dagverpleging uitvoeren.  Meestal wordt vers bot gehaald uit het spaakbeen waarmee de oude breuk, na schoonmaken, wordt opgevuld. Met pennen of een schroef wordt de breuk gefixeerd. Na de operatie wordt een gipsspalk aangelegd, wat zes tot tien weken moet worden gedragen. Na acht weken wordt een CT scan gemaakt om de mate van botdoorgroei vast te stellen. Rokers worden geadviseerd te stoppen, omdat bewezen is dat de botgenezing door roken sterk wordt benadeeld.

Nabehandeling en handtherapie

Na afname van het gips kan u weer beginnen met het gebruiken van de pols. Daarbij wordt u geholpen door onze handtherapeuten. Houd er rekening mee dat het enige weken duurt voor u de pols weer redelijk kunt bewegen. Het duurt vaak langer voor de volledige kracht weer terug is. Dat heeft gevolgen voor eventuele werkhervatting. U kunt zich hierbij door onze handtherapeuten laten adviseren.

Complicaties

Elke operatie heeft een zeer geringe kans op een nabloeding of infectie. Gelukkig zien wij dit zelden. Belangrijk is dat u zich houdt aan onze adviezen van gebruik tijdens de periode van gipsbehandeling en rookgedrag. De kans op genezing (voor niet-rokers) bij dit soort operaties is bij ons 80%. Vooral de plaats waar de oude breuk zich bevindt is van belang voor de prognose.