PT Artrose

PT ArtroseWat is PT artrose?

PT artrose is slijtage tussen twee handwortelbotjes, het os pisiforme en het os triquetrum.

Wat is de oorzaak?

De artrose die ontstaat is een natuurlijk proces waarvan de exacte oorzaak nog niet bekend is.

Wat zijn de symptomen.

Er ontstaan pijnklachten aan de pinkzijde van de pols. De klachten nemen vaak toe bij bewegen en zijn vaak erger bij koud weer.

Diagnostiek:

Bij lichamelijk onderzoek onstaat er een vermoeden op deze diagnose. Aanvullend worden er röntgenfoto’s gemaakt waarop de slijtage is te zien. Eventueel wordt er aanvullend een CT scan gemaakt.

Behandeling:

Bij milde klachten wordt er rust voorgeschreven in combinatie met een spalk. Eventueel kan er een injectie met een onstekingsremmer worden gegeven. Dit geeft (tijdelijk) verlichting van de klachten.
Indien de klachten hiermee niet verminderen kan er gekozen worden voor een operatie. Hierbij wordt een van de twee botjes, het os pisiforme verwijderd.

Aanvullende informatie:

De operatie vindt plaats op de polikliniek onder regionale verdoving. Dat wil zeggen dat de gehele arm verdoofd is. De operatie vindt plaats onder bloedleegte, wat wil zeggen dat er een strakke band om de arm komt, waardoor er tijdelijk geen bloed in de arm stroomt. Na afloop heeft u een gipsspalk.

Nabehandeling:

Nadat het gips is verwijderd start u met handtherapie. De duur en frequentie hiervan zal worden besproken met u door de handtherapeut en de handchirurg.

Complicaties:

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding of een wondinfectie. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden. De specifieke complicaties deze operatie zullen uitgebreid met u worden besproken voor de operatie.