Midcarpale instabiliteit

Midcarpale instabiliteitWat is midcarpale instabiliteit?

Zwakte van de ligamenten, “bandjes”, in het pols gewricht. Zodat de botjes in de pols niet goed gestabiliseerd worden.

Wat is de oorzaak?

Er is geen duidelijke oorzaak, het komt voornamelijk voor bij jonge vrouwen.

Symptomen

Er bestaan pijnklachten aan de buitenzijde van de pols. Zowel bij bewegen als in rust.

Diagnostiek

Zwakte van de ligamenten in de pols kan vastgesteld worden met lichamelijk onderzoek. Er kan een zogenaamde catch up clunck worden opgewekt. Hierbij is er een klik waarneembaar als de pols in zijwaartse richting wordt gebracht richting de pink. Dit hoeft niet altijd aanwezig te zijn.
Onder röntgen doorlichting kan dit fenomeen ook getest worden.

Behandeling

Midcarpale instabiliteit wordt over het algemeen niet chirurgisch behandeld. Allereerst zal de handtherapeut u adviezen geven voor de houding van uw pols, u attenderen op compenserende bewegingen en uitleggen welke werkzaamheden pijn kunnen geven.

De verslapte ligamenten kunnen niet getraind worden door middel van oefeningen. De stevigheid van de pols is alleen te verbeteren door de spieren in de onderarm te versterken. Tijdens de totale behandeling zal de handtherapeut de belasting opbouwen en de oefeningen steeds verder uitbreiden.

Soms is het zinvol om de pols bij belastende werkzaamheden te ondersteunen met een spalk of een brace. U krijgt dan een duidelijk advies over het soort werkzaamheden en de tijdsduur dat u de brace moet dragen. Het is belangrijk dat u de brace niet vaker of langer draagt dan noodzakelijk, omdat de spieren daardoor kunnen verzwakken en dus de stabiliteit weer afneemt.

Als de behandeling van de handtherapeut uiteindelijk niet leidt tot een verbetering van de klachten kan gekozen worden voor een operatie hierbij zal het kapsel aan de buitenzijde van de pols verstevigd worden.

Aanvullende informatie: De niet operatieve behandeling van midcarpale instabiliteit vergt enkele maanden aan therapie waarbij het doel zal zijn om de hand en pols zoveel mogelijk pijnvrij weer in te zetten.

Nabehandeling

Indien er een operatie heeft plaatsgevonden zal er een gips behandeling van zes weken volgen, waarna gestart wordt met handtherapie.

Complicaties

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.