Zenuwletsel

ZenuwletselWat is een zenuwletsel?

Door een scherpe verwonding, hevige druk of rek, kan zenuwschade optreden. De zenuw kan geheel of gedeeltelijk zijn doorgesneden. In de hand, pols en onder arm lopen de zenuwen vrij oppervlakkig en zijn daardoor kwetsbaar. Vaak vindt zenuwletsel tegelijkertijd plaats met peesletsel.

Oorzaken:

Meestal door een scherpe verwonding van een mes of glasscherf. Ook door langdurige beknelling of druk, bijvoorbeeld door het lang hangen met de arm over de leuning van een stoel of bank kan een zenuw schade oplopen. Ook rek- en trekkrachten kunnen schade veroorzaken, zoals bij een botbreuk met grote verplaatsing, waarover de zenuw wordt uitgespannen.

Verschijnselen:

Een zenuw heeft grofweg twee kern functies: het zorgen voor gevoel en het aanspannen van spieren. Uitval van een zenuw zal dan ook leiden tot een gevoel stoornis en/of verlamming van spieren. Een gevoelstoornis van de hand is erg lastig. We weten niet meer wat we vastpakken en laten dingen vallen. Ook kunnen er gemakkelijk wonden ontstaat door hitte of scherpe verwonding omdat we niet meer gewaarschuwd worden door het afwezige gevoel. De verlamming van bepaalde spieren in de hand kan leiden tot een afwijkende stand van de hand en vingers. Het is erg lastig omdat we de hand niet meer kunnen gebruiken voor bijna alle dagelijkse bezigheden.

De arts zal u uitleggen dat de genezing van een beschadigde zenuw een zeer langdurig proces is. U moet rekenen dat het gevoel en de beweeglijkheid van de vingers lange tijd is uitgeschakeld. Dat kan vaak erg lastig en invaliderend zijn. Meestal zal er na 9 maanden weer sprake zijn van herstellende functie. Herstel van gevoel treedt meestal gemakkelijker op, dan terugkeer van kracht en beweeglijkheid. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: leeftijd, gezondheid en roken.

Diagnostiek:

Het lichamelijk onderzoek op de spoed eisende hulp of in de spreekkamer levert al heel veel informatie op. Zo nodig wordt aanvullend electro-neurologisch onderzoek verricht (EMG).

Behandeling:

Een langdurige druk of beknellingletsel geneest vaak uitzichzelf en heeft geen verdere behandeling nodig. Een scherpe doorsnijding van een zenuw wordt het liefst binnen enkele dagen behandeld, door deze met loupe-vergroting of onder de microscoop te hechten. Alleen de buitenzijde van de zenuw wordt gehecht (epineuraal). Bij ernstige schade over een zekere lengte, kunnen de zenuweinden niet meer direct aan elkaar worden gehecht. Dan wordt een stukje zenuw uit het onderbeen genomen en als transplantaat gebruikt voor overbrugging. Na de operatie wordt een onderarm gipsspalk aangelegd, die meestal twee weken dient te worden gedragen en rust geeft voor genezing. Soms is er ook ander letsel. Meestal van de buig- of strekpezen. Als deze ook moeten worden gehecht, dan duurt de periode van gipsbehandeling mogelijk langer.

Aanvullende informatie:

Zorg dat u goed geïnformeerd bent door de handchirurg. Als u vragen heeft over de behandeling en het verloop, kunt u deze altijd stellen. Houd u verder goed aan de adviezen die u door de handchirurg en de handtherapeuten wordt verstrekt. Roken is voor de genezing van een zenuwletsel ongunstig!

Nabehandeling:

Een simpel letsel van een zenuw in de vinger behoeft meestal slechts een korte nabehandeling van enkele weken.  Complexer letsel, waarbij ook pezen zijn betrokken, kan maanden duren. U moet dan rekenen op een langere tijd van begeleiding door de handtherapeuten en revalidatie arts van ons centrum.

Complicaties:

Een nabloeding en infectie kan altijd optreden al is die kans erg klein. Soms worden preventieve antibiotica voorgeschreven bij groter letsel.

In de fase van genezing kan u een pijnlijke overgevoeligheid gaan bemerken in het huidgebied in het eerder gevoelloze huidgebied. Meestal is dat van korte duur. Ook koude overgevoeligheid is een bekende klacht na zenuwletsel. Dragen van beschermende handschoenen kan de ernst verminderen. Het staken van roken is essentieel.

Soms ontstaat een beeld dat de hele hand en pols overgevoelig en gezwollen raakt. Er kan dan sprake zijn van CRPS/dystrofie, een beeld waarbij de zenuwen die zorgen voor de temperatuur regulatie en bloeddoorstroming (thermostaat functie) ontregeld raken. De behandeling zal daarop worden aangepast.