Strekpeesletsel

StrekpeesletselWat is een strekpeesletsel?

Het onvermogen tot het volledig of gedeeltelijk strekken van de vinger(s) of duim, door letsel van een van de strekpezen in de hand,

Wat zijn de oorzaken?

Door een verwonding met een scherp voorwerp kunnen één of meerdere strekpezen doorsneden worden. Ook kan er een zogenaamd gesloten strekpees letsel optreden, waarbij de huid niet beschadigd is, maar de pees wel gescheurd is. Dit kan gebeuren bij patiënten met reuma of artrose van de hand of pols.

Diagnostiek:

Bij lichamelijk onderzoek constateert de arts of de strekpees doorsneden is. Tevens wordt bekeken of er geen begeleidende gevoelsstoornissen zijn. Eventueel wordt er een röntgen foto gemaakt om een onderliggende oorzaak op te sporen.

Behandeling:

De gescheurde of doorgesneden strekpees dient zo snel mogelijk geopereerd te worden. Echter binnen een week is acceptabel. U wordt geopereerd onder bloedleegte, wat wil zeggen dat er een strakke band om de bovenarm komt en er tijdelijk geen bloed naar de hand stroomt. De pees wordt gehecht, waarna de wond wordt gesloten. Indien de pees te ver is terug getrokken en niet meer aan elkaar kan worden gezet, zal er gekozen worden voor een zogenaamde peestranspositie, dat wil zeggen dat een andere pees wordt gebruikt om de uitgevallen peesfunctie over te nemen.

Aanvullende informatie:

Meestal kan de operatie plaatsvinden onder plaatselijke verdoving, als het een groter letsel betreft met meerdere pees doorsnijdingen dan krijgt u regionale verdoving waarbij de gehele arm is verdoofd.

Nabehandeling:

Na afloop van de operatie krijgt u een gipsspalk. De duur van de gipsbehandeling hangt af van de uitgevoerde operatie. In sommige gevallen zal er gekozen worden om de vingers en hand rust te geven en de pees te laten genezen zonder te bewegen. Deze behandeling duurt meestal 4 weken waarna er gestart wordt met handtherapie. In andere gevallen krijgt u een op maat gemaakte oefenspalk. U wordt daarbij intensief begeleidt door de handtherapeut.

Complicaties:

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.

Specifiek bij deze operatie kunnen er ondanks uitgebreide therapie verklevingen ontstaan waarbij de vinger niet volledig kan strekken en/of buigen. Ook kan er in de eerste periode toch teveel kracht op de pees komen waarbij deze opnieuw scheurt. Een tweede operatie is dan helaas noodzakelijk.