Skiduim

SkiduimWat is een skiduim?

Bij een skiduim treedt er een letsel op van de binnenzijde van de duim gelegen gewrichtsband (ulnaire collateraal ligament) dat samen met andere gewrichtsbanden stevigheid geeft van het onderste gewricht van de duim.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is een harde naar buiten gerichte kracht op het onderste gewricht van de duim. Dit kan tijdens tal van sporten gebeuren en niet alleen tijdens skiën. Door de kracht op het gewricht wordt de aan de binnenzijde gelegen gewrichtsband beschadigd. Afhankelijk van het soort letsel kan er een volledige scheur van de band optreden, soms inclusief een botfragment. Soms treedt alleen een verrekking met een intact of gedeeltelijk gescheurde band op.

Symptomen:

Meestal is er direct na het ongeval een zwelling met pijn aan de binnenkant van de duim. Soms betreft het lichte pijnklachten waarbij de patient niet direct medische hulp zoekt. Hierbij kan het voorkomen dat patiënten pas na enkele weken of maanden, door aanhoudende zeurende pijn, bij de handchirurg komen.

Diagnostiek:

Tijdens lichamelijk onderzoek wordt geconstateerd dat er sprake is van een skiduim. Meestal wordt er aanvullende röntgen onderzoek verricht om te kijken of er ook een botfragment is afgescheurd.

Behandeling:

Indien er sprake is van een partieel of gedeeltelijk letsel van de gewrichtsband, kan er gekozen worden voor een gipsbehandeling gedurende 3 tot 4 weken. Wanneer er wel sprake is van een volledige afscheuring van de gewrichtsband of er is een botfragment afgescheurd, dan is een operatieve behandeling geïndiceerd.  Er wordt een incisie gemaakt aan de binnenzijde van de duim. Afhankelijk van waar de gewrichtsband is gescheurd wordt deze hersteld.

Aanvullende informatie:

De operatie wordt verricht onder regionale verdoving waarbij de gehele arm is verdoofd. De operatie vindt plaats onder bloedleegte wat wil zeggen dat er een strakke band om de bovenarm komt en er tijdelijk geen bloed naar de hand stroomt. Na afloop van de operatie krijgt u een gipsspalk. Meestal wordt er een ijzerdraad door het gewricht van de duim geboord ter stabilisatie.

Nabehandeling:

In totaal heeft u zes weken gips. Na deze periode wordt de ijzerdraad verwijderd en start u met handtherapie.

Complicaties:

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.