Neuroom

hand22Wat is een neuroom?

Een neuroom, ook wel neurinoom is een kleine, goedaardige woekering van zenuwweefsel die meestal ontstaat op een plaats waar een zenuw door een scherpe verwonding beschadigd is. Zenuwuitlopers blijven uitgroeien in een poging hun aansluiting te hervinden maar daarvoor geen richting hebben. Hierbij ontstaat een kluwentje van zenuwvezels dat vaak als een enkele mm groot bobbeltje voelbaar is en meestal bij aanraking een gemene pijnscheut veroorzaakt, alsof er een electrische stroom van uitgaat. Soms is de zwelling groot, zodat er uitwendig een zwelling zichtbaar is.
Het neuroom kan zich ook in het binnenste van de zenuw ontwikkelen, zonder voorafgaand trauma (intra-neuraal neurinoom) of ontwikkelen bij aandoeningen zoals de ziekte van Recklinghausen.

Oorzaak:

Meestal door een scherpe verwonding, maar ook door druk- of trekletsel. Soms worden ze gezien in samenhang met aandoeningen van zenuwen, zoals de ziekte van Recklinghausen.

Verschijnselen:

Heftige uitstralende pijn bij kloppen of druk op de plaats van het neuroom. Vaak wordt de pijn beschreven alsof er een electrische schok van uitgaat met tintelingen in het uitstralingsgebied.

Diagnostiek:

Op geleide van het klinische onderzoek. In enkele gevallen wordt ter plaatse van het neuroom een geringe hoeveelheid verdovingsmiddel ingespoten, om te zien hoe de pijnklachten daarop reageren. Soms word een EMG verricht om de elektrische zenuwgeleiding te meten. In enkele gevallen wordt een echo of MRI gemaakt.

Behandeling:

Een langer bestaand neuroom wordt meestal verwijderd. Soms wordt het bedekt met een huidlap voorzien van een dikke laag onderhuids vet, als stootkussen. Bij een eerdere doorsnijding van de zenuw wordt direct getracht de zenuw weer te repareren. Meestal vindt de behandeling poli-klinisch plaats onder plaatselijke verdoving.

Nabehandeling:

Wordt alleen het neuroom verwijderd, dan kunt u volstaan met enkele dagen rust in een drukverband en mitella. Bij een grotere reconstructie of herstel van de zenuw wordt een gipsspalk aangelegd, waardoor de hand soms enige weken niet kan worden gebruikt. In die gevallen wordt naderhand ook handtherapie gegeven.

Complicaties:

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.

De behandeling van een neuroom kan bij ernstige gevallen tot een minder goede uitkomst leiden.