Guyon’s Kanaal

Wat is Guyon’s kanaal?

Door het kanaal van Guyon lopen een slagader en een zenuw. Deze zenuw zorgt ervoor dat de kleine handspieren goed kunnen werken en is ook verantwoordelijk voor het gevoel in pink en ringvinger.

Wat is de oorzaak?

Soms is een exacte oorzaak niet te geven. De aandoening kan ontstaan door herhaaldelijk trauma, door het gebruik van pneumatisch gereedschap, door een cyste, door een breuk van het haakvormig bot of door vaatafwijkingen.

Wat zijn de symptomen?

Als de zenuw bekneld is, geeft dat gevoelsstoornissen aan de pink en ringvinger, terwijl het gevoel op de handrug normaal is. Ook zien we krachtsvermindering en volumeverlies van de kleine handspieren.

Diagnostiek:

Tijdens lichamelijk onderzoek kan de diagnose gesteld worden. Aanvullend wordt er een electro myogram (EMG) gemaakt, waarbij de zenuwgeleiding wordt gemeten door de neurofysioloog.

Behandeling:

In eerste instantie kan de gekozen worden voor een niet operatieve behandeling. Leefstijl adviezen, rust en een spalk kunnen de klachten laten verdwijnen. Indien de klachten hierop niet reageren, kan een operatieve behandeling worden verricht. Hierbij wordt guyon’s kanaal geopend waardoor de zenuw meer ruimte krijgt.

Aanvullende informatie:

De operatie kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving met bloedleegte. Dat wil zeggen dat er een strakke band om de bovenarm komt en er tijdelijk geen bloed naar de hand stroomt. Na afloop van de operatie heeft u een drukverband gedurende een week.

Nabehandeling:

In de meeste gevallen is er geen specifieke nabehandeling nodig. Indien de handfunctie verminderd is na de operatie, kan er aanvullend handtherapie worden voorgeschreven.

Complicaties:

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.