Buigpeesletsel

BuigpeesletselWat is een buigpeesletsel?

Door een scherpe verwonding met glas of een mes kan één of meerdere buigpezen doorsneden worden. Ook kan er een zogenaamd gesloten buigpees letsel optreden, waarbij de huid niet beschadigd is, maar de pees wel gescheurd is (zie Jersey vinger).

Wat is de oorzaak?

Een scherpe doorsnijding of een plotselinge ruk aan de vinger.

Symptomen:

Een onvolledige of afwezige mogelijkheid om de vinger(s) te buigen.

Diagnostiek:

Bij lichamelijk onderzoek constateert de arts of de buigpees doorsneden is. Tevens wordt bekeken of er geen begeleidende gevoelsstoornissen zijn.

Behandeling:

De pees of pezen dienen zo snel mogelijk geopereerd te worden, echter binnen een week is acceptabel. U wordt geopereerd onder bloedleegte, wat wil zeggen dat er een strakke band om de bovenarm komt en er tijdelijk geen bloed naar de hand stroomt. De pees wordt gehecht, waarna de wond wordt gesloten.

Aanvullende informatie:

Meestal kan de operatie plaatsvinden onder plaatselijke verdoving, als het een groter letsel betreft met meerdere pees doorsnijdingen dan krijgt u regionale verdoving waarbij de gehele arm is verdoofd of vind de operatie onder algehele narcose plaats.

Nabehandeling:

Na afloop van de operatie krijgt u een gipsspalk, u start binnen 3 dagen direct met de handrevalidatie. De handtherapeut vervangt het gips door een oefenspalk, waarin de gehechte pees beschermt wordt. Het betreft een intensief oefenprogramma waarbij u in het begin twee tot driemaal per week wordt gezien door een van de handtherapeuten en later eenmaal gedurende twaalf weken. De oefeningen die u daarbij moet verrichten worden u aangeleerd en uitgelegd door de handtherapeut.

Complicaties:

Na elke operatie kunnen complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie, gelukkig komen die erg weinig voor en zijn ze goed te behandelen.

Specifiek bij deze operatie kunnen er ondanks uitgebreide therapie verklevingen van de pees ontstaan waarbij de vinger niet volledig kan buigen en/of strekken. Ook kan er in de eerste periode toch teveel kracht op de pees komen waarbij deze opnieuw scheurt. Een tweede operatie is dan helaas noodzakelijk.