Succesvolle netwerkbijeenkomst Haga hand- en polscentrum

Op 7 juni jl. vond op initiatief van de handtherapeuten de allereerste ‘netwerkbijeenkomst Haga hand- en polscentrum’ plaats. Zo’n 35 handentherapeuten, inclusief die van het HHPC zelf, uit ca. 15 verschillende eerstelijnspraktijken waren aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was te onderzoeken of het mogelijk is een netwerk op te bouwen met eerstelijnspraktijken zodat we onze patiënten goed kunnen doorverwijzen.

Na de ontvangst met maaltijd, waarbij ruimte was voor een informeel samenzijn, volgde een korte introductie van Vivian Neijnens, die nader inging op de ideeën achter het netwerk, hierna volgden voordrachten van Richard Koch, handchirurg en handentherapeuten Kristel Bal en Fenke Aarsbergen. Richard Koch ging in op twee verschillende operatiemogelijkheden bij artrose van de duim, waarna Kristel Bal uitleg gaf over het lopende onderzoek naar deze beide operaties waaraan het HHPC deelneemt. Fenke Aarsbergen zorgde voor een mooie afsluiting door in te gaan op een aantal gewrichtsbeschermende maatregelen bij arthrose van de duim.

Tijdens de afronding werden afspraken gemaakt over het vervolg en gaven alle aanwezigen te kennen dat ze deel willen blijven nemen aan de netwerkbijeenkomsten van het Haga hand- en polscentrum. Al met al een succesvolle en inspirerende avond.