TopZorg predicaat voor Carpaal Tunnel Syndroom

Het HagaZiekenhuis heeft van zorgverzekeraar Menzis voor het komende jaar het TopZorg predicaat ontvangen voor de behandeling van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS).

De wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen, staan voorop in het toekennen van het TopZorgpredicaat. De predicaten zijn toegekend aan zorgaanbieders die voldoen aan korte toegangs- en wachttijden en die voldoen aan optimale voorlichting en begeleiding van patiënten. Het HagaZiekenhuis kijkt verder dan de medische behandeling en stelt de mens centraal door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Meer ervaring, hogere kwaliteit
Onderzoek toont bij steeds meer aandoeningen aan dat de kwaliteit beter is naarmate het team dat bij de zorg betrokken is meer ervaring heeft. Daarom hanteert Menzis TopZorg ook richtlijnen over het aantal ingrepen dat een zorginstelling jaarlijks uitvoert voor een aandoening. Om bijvoorbeeld voor het predicaat TopZorg Carpaal Tunnel Syndroom in aanmerking te komen, gaat Menzis daarom uit van een minimum van 150 operatieve ingrepen per jaar.

Over de aandoening
http://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-z/aandoeningen/carpaal-tunnel-syndroom-(cts).aspx

Over de polikliniek
http://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-z/specialismen/polikliniek-carpaal-tunnel-syndroom.aspx