Revalidatie en reumatologie

1golfbalIn Het hand-en Polscentrum werkt een gespecialiseerd team van specialisten en therapeuten gericht op de beste behandeling voor uw klacht. Niet iedere aandoening aan de hand of pols hoeft geopereerd te worden.

Binnen het team werken zes gespecialiseerde handtherapeuten, er is een reumatoloog werkzaam evenals een revalidatiearts. Uw handchirurg kan u voor therapie direct doorverwijzen naar de handtherapeut.

Uiteraard wordt uw postoperatieve oefentherapie begeleid door de handtherapeut. Eventuele spalken worden op maat voor elke patiënt gemaakt.

Lees ook: Handrevalidatie.