Succesvolle netwerkbijeenkomst Haga hand- en polscentrum

Op 7 juni jl. vond op initiatief van de handtherapeuten de allereerste ‘netwerkbijeenkomst Haga hand- en polscentrum’ plaats. Zo’n 35 handentherapeuten, inclusief die van het HHPC zelf, uit ca. 15 verschillende eerstelijnspraktijken waren aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was te onderzoeken of het mogelijk is een netwerk op te bouwen met eerstelijnspraktijken zodat we onze patiënten …
Lees verder

Handchirurgen Koch en Beekmans zijn European Board Qualified Hand Surgeons

Artsen die zijn aangesloten bij Het Hand- en Polscentrum staan garant voor de beste behandeling.
Dr. Koch is al sinds 1996 een European Board Qualified Hand Surgeon, maar ook Dr. Beekmans heeft in 2014 zijn Europese Handdiploma behaald, waarmee ze aantonen over alle kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om het brede vak van handchirurg uit …
Lees verder

TopZorg predicaat voor Carpaal Tunnel Syndroom

Het HagaZiekenhuis heeft van zorgverzekeraar Menzis voor het komende jaar het TopZorg predicaat ontvangen voor de behandeling van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS).
De wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen, staan voorop in het toekennen van het TopZorgpredicaat. De predicaten zijn toegekend aan zorgaanbieders die voldoen aan korte toegangs- en wachttijden …
Lees verder

Nieuwe behandeltechnieken

13richardkochbehandelingIn Het hand en polscentrum wordt gewerkt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en wordt continue gezocht naar betere en veiligere technieken om uw klachten te verhelpen. Een van onze specialisaties is de zogenaamde minimaal invasieve behandeling, oftewel de kijkoperatie. Zowel op het gebied van diagnostiek als het behandelen …
Lees verder

Revalidatie en reumatologie

1golfbalIn Het hand-en Polscentrum werkt een gespecialiseerd team van specialisten en therapeuten gericht op de beste behandeling voor uw klacht. Niet iedere aandoening aan de hand of pols hoeft geopereerd te worden.
Binnen het team werken zes gespecialiseerde handtherapeuten, er is een reumatoloog werkzaam evenals een revalidatiearts. Uw handchirurg …
Lees verder